Forex Texniki Analiz

//Forex Texniki Analiz
Forex Texniki Analiz 2017-07-23T13:08:49+00:00

Texniki analiz, keçmiş və mövcud qiymət məlumatları ilə irəli tarixli bazar fəaliyyətlərini nəzərdə tutmağa çalışan əməliyyat həcmi kimi bazar məlumatlarının araşdırılmasıdır. Keçmiş qiymət məlumatları analiz yaratmaqda istifadə edilən ən uyğun məlumatdır. Keçmiş bazar məlumatları yazılmaqda və müxtəlif zaman dilimlərindən ibarət olan cədvəllər meydana gətirməkdədir. Texniki investorlar, ticarətdəki təməl açılış və bağlanış səviyyələrini təyin edə bilmək məqsədiylə, müəyyən zaman dilimindəki müxtəlif periodik cədvəlləri analiz edərlər. Cədvəl üzərində işləyərəq mütəxəssislər, ilk öncə gələcəkdəki sənədlərin rəhbərliyini təyin edə bilməyi ümid etdikləri məlumatları təmin edə bilərlər.

Mühafizəkarlar və texniki araşdırmaçılar arasında ən yaxşı nəticə verən analiz metodu haqqında bitməyən bir mübahisə vardır. Texniki araşdırmaçılar, bütün əsasların onsuzda qiymətlərdə göstərildiyini və bu səbəbdən ötəri təbii fəlakətlərin və gözlənilməz dünyəvi təsirlərin xaricində olduğunu ifadə etməkdədirlər; mövcud qiymət, bilinən bütün iddialar diqqətə alınaraq yaradılan bazarda gözlənilən qiyməti göstərməkdədir. Mütəxəssislər gələcəkdə qiymətlərdəki ola biləcək nəticələri təxmin etmək üçün qiymət hərəkətlərindəki təkrarları və nümunələri qabaqcadan fikirləşərlər. Digər bir deyişlə meylləri təyin etməyə çalışarlar.

Texniki analizlər 3 təməl nöqtədə qiymətləndirilməkdədir:

 • Esaslar qiymətlər içərisində iştirak etməkdədir.
 • Tarih özünü təkrarlayan bir faktdır – keçmişdə nə olduğunu bilib gələcəyə istiqamət verə bilərik.Meyllər bir açardır – sənədlər bir meylə doğru yönəlib onu izləməkdədir.

Ümumiyyətlə, yüksələn, alçalan və sabit olmaq üzrə 3 növ vardır. Meylin istiqaməti yaradılarkən giriş nöqtəsi ticarətin başlanğıcında yer almışdır.

İllər boyunca müxtəlif riyaziyyat ilə bağlı əməliyyatlar bazar qiymətlərində və tutumunda təsirli olmuşdur. (araşdırma olaraq görülən)Bu əməliyyatlar, texniki analizin meyllərini, bitmə və başlanğıc nöqtələrini təyin etmək üçün köməkçi olmaqdadır.

Hər analiz kimi bu intizam, işlərdə ən əhəmiyyətli tərəfi meydana gətirməkdədir. Əgər işləriniz nəticə göstərirsə, onları izləməyə davam edin – bazar dəyişmələrinin planlarınızı təsir etməsinə icazə verməyin. Əgər səhv etmişsinizsə etmişsinizdir amma planlarınıza sadiq qalmağı davam etdirin.

GRAFIKLER – NÖVLƏR

3 təməl cədvəl (qrafik) növü vardır; xətt, bar və şam.

 • Xətt qrafik; bir bağlanış qiyməti periodunu digəriylə birləşdirən ən sadə və təməl cədvəl növüdür.
 • Bar qrafik; nizamlı bir xətt qrafikindən daha çox detal ehatə edər. Hər periyot bir bar ilə göstərilməkdədir. Bar bir qiymətdən digərinə qiymət hərəkətlərini göstərməklə qalmaz eyni zamanda periyotların öz içərisindəki qiymət hərəkətlərini də göstərər.
 • Şam bar qrafik; bar cədvəllərinə çox bənzərdir. Rəngli səthlər ilk öncə periyotlardaki hərəkətləri daha ətraflı bir şəkildə görməmizi təmin edər. Hər periyot bir şam barla ifadə edilmişdir – şam barlar hər iki tərəfdə iştirak edən şam ipi və sütunlardan meydana gəlməkdədir. Şam bədəni rəngli olmaqdadır(ümumiyyətlə qırmızı mavi ya da yaşıl ola bilər.) Bədən, periyotların açıq ya da bağlı olub olmadığını göstərərkən, şam ipi yüksək ya da aşağı periyotları göstərməkdədir; bu periyotlarda qiymətlər yüksələr ya da əgər düşsə bunu rənglərdən anlaya bilərik. Şam bədəni qırmızıdırsa şamın üst tərəfi açılış qiymətini və alt qisimi bağlanış qiymətini göstərər, yaşıl ya da mavi şam zidd istiqamətləri göstərər – şamın alt qisimi açılışkən üst qisimi bağlanış ola bilər.

DƏSTƏK / MÜQAVİMƏT NÖQTƏLƏRİ (SUPPORT / RESISTANCE)

Dəstək və müqavimət nöqtələri forex bazarında çoxca qarşınıza çıxacaq iki anlayışdır. Əslinə baxsanız hər kəsin özünə görə bir dəstək və müqavimət nöqtəsi vardır.

Dəstək Nöqtəsi: Düşən qiymətlərə bazarın etiraz etməsi.

Müqavimət Nöqtəsi: Artan qiymətlərə bazarın reaksiya verməsi.

EUR/USD paritesi mavi xəttlər dəstək və müqavimət nöqtələrini göstərməkdədir.

TREND KANALI

Müqavimət və dəstək xəttlərindən ibarət olan trend kanalı qiymətlərin optimal dəyişmə koridorunu göstərməkdədir. Qiymətlərdə artım meyli olması halında kanal yuxarı istiqamətli, eniş meyli olması halında isə aşağı istiqamətlidir. Qiymət dəyişmələrində müəyyən bir istiqamət olmadığı müddətcə trend kanalı üfüqi səviyyədə görülər.

Çiyin Baş Çiyin Formalaşması (Head & Shoulders)

ƏMR NÖVLƏRİ

“Zərəri dayandır ” olaraq xatırlanan bu əmr; açıq mövqenizin əleyhinizə hərəkətlənməsi ehtimalına qarşı, zərərinizin böyüməsini önləyən risk qalxanıdır. İrəli istiqamətli mövqe bağlama əmridir və bu əmr növünün tək funksiyası, sərmayəçini ola biləcək zərərə qarşı qorumaqdır. İnvestor açıq mövqesi üçün, dilədiyi qiymətə stop əmr qoya bilər.

“Qazancı götür” olaraq bilinən bu əmr; açıq mövqeniz qazancda ikən, mövqeyinizi bağlayıb qazancınızı kassanıza qoyar. İrəli istiqamətli bir mövqe bağlama əmridir və bu əmr növünün tək funksiyası, mövqeyi qazançla sonlandırmaqdır.

Funksiyası; Bazarın halhazırda olan qiymətin daha da üstündə bir qiymətlə alış əməliyyatına girmək üçün istifadə edilər. Məntiq olaraq, daha aşağı qiymətdən alış etmək daha qazanclı ikən, Buy Stopla niyə qiymətin üzərindən alışa girərik?

Bir müqavimət nöqtəsi təyin etdiniz və müqavimətin qırılması halında bazarın daha da yuxarıya gedəcəyinə inanırsınız. Ancaq müqaviməti qırmama ehtimalı da var olduğundan Alışa keçmək istəmirsiniz. Belə vəziyyətlərdə Buy Stop əmri verərək, yuxarıda təyin etdiyiniz qiymət səviyyəsinə çatıldığında avtomatik olaraq alışa keçmiş olarsınız.

Funksiyası; Bazarın halhazırda olan qiymətin daha da üstündə bir qiymətlə satış əməliyyatına girmək üçün istifadə edilər. Bazarın düşəcəyinə inanırsınız və satmaq istəyirsiniz. Lakin əvvəl bir yuxarı hərəkət gözləyirsiniz. Bazarın yuxarıda bir səviyyəni test etdikdən sonra düşəcəyinə inanırsınız. Belə bir vəziyyətdə bazar qiymətinin üstündə bir qiymət təyin edib Sell limit əmri verə bilərsiniz. Bu sayədə yuxarıdaki qiymətə çatıldığında sistem avtomatik olaraq satış mövqeyinizi açacaq.

Funksiyası; Bazarın halhazırda olan qiymətin daha da altında bir qiymətlə satış əməliyyatına girmək üçün istifadə edilər. Satışa keçmək istəyirsiniz amma güclü bir dəstək nöqtəsi olduğunu görürsünüz. Bu dəstək qırılsa bazarın daha da aşağıya gələcəyini bilirsiniz. Lakin qırılmama ehtimalı da var olduğundan satışa keçə bilmirsiniz. Bu cür vəziyyətlərdə Sell stop əmri verərək, bazar qiymətinin altına yazdığınız səviyyəyə gəldiyində avtomatik olaraq satış əməliyyatı reallaşacaq.

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏR (İNDİKATÖR)

Ən Çox İstifadə edilən İndikatörler

 • Moving Avarege ( Hərəkətli Ortalamalar )
 • MACD (MovingAverageConvergence/Divergence) Hareketli Ortalamaların Uyğunluğu və Uyğunlaşmazlığı
 • Commodity Channel Index ( CCI )
 • Relative Strength Index ( RSI ) ( Nisbi Güc İndeksi )
 • Bollinger Band ( Bollinger Band )
 • Momentum ( Təcil İndikatörü )
 • Volume ( Həcm Göstəricisi )
 • Stochastic Oscillator

Digər İndikatörler

 • Williams’ Percent Range
 • Standard Deviation (Volatility)
 • Accelarator Oscillator
 • ADX (Average Directional Movement Index)
 • Average True Range (ATR)
 • Envelopes
 • Fractals
 • Parabolic Sar
 • Bears Power
 • Bulls Power
 • Alligator
 • DeMarker
 • Gator

Hərəkətli Ortalamalar, trend göstəriciləridir; mövcud trendleri təşkil etmək, ibarət yaranan trendleri təyin etmək və trendlerin sonunu göstərmək üçün traderlar tərəfindən bir vasitə olaraq istifadə edilməkdədir. Hərəkətli ortalamalar, qısa dövrlü dalğalanmalardan təsirlənmədən uzun dövrlü qiymət hərəkətlənmələrini görmədə traderlara köməkçi olan düz bir xəttdir.

Hərəkətli Ortalamada hər yeni nöqtə əvvəlki zaman dilimini ortadan qaldırar və ən yeni zaman dilimini meydana gətirər. Hərəkətli ortalama xətti seçilən periyotun rəqəmlərinə görə dəyişmə göstərəcək. Ən böyük say ən yavaş ortalamanı göstərməkdədir. Bəzi traderlar, üzərində durulan sənədlərin nəticələrini ən yaxşı şəkildə vurğulayan hərəkətli ortalamalar ardıcıllığını meydana gətirənə qədər fərqli periyotlarda fərqli saydaki hərəkətli ortalamalarla maraqlanmaqdadır.

Üzərində işləniləcəq bir hərəkətli ortalama seçərkən, artan trendli bir bazarda mövcud qiymət bir dəfədən daha çox seçilmiş olan hərəkətli ortalama xəttinin altına düşməməlidir. Hərəkətli ortalama yüksələn trend boyunca bir dəstək xətti və alçalan trend boyunca da bir müqavimət xətti meydana gətirməlidir. Yüksələn trendde davam edirsə, bir neçə dəfədə hərəkətli ortalama xətti qırılacaq; bu səbəblə seçilən hərəkətli ortalama xəttinin çox sürətli olması yaxşı bir göstəricidir və kifayət qədər düzlənməz. Məsələn əgər 30 günlük hərəkətli ortalama istifadə edildisə, o zaman müəyyən məlumatları əldə edə bilmək üçün 45 günlük hərəkət xətti uyğun olacaq.

Trader mövcud qiymətlərin qarşısında hərəkətli ortalama xəttindən məmnunsa, trendin nəticəsini ya da davamlılığını göstərmək üçün bu xəttdən istifadə edə bilər. Yüksələn trenddeki bir bazarda iki vəziyyətdə qiymət hərəkətli ortalama xəttinin altında bağlanırsa, bu vəziyyət trend sonunun gəldiyini və mövqeyi sonlandırmaq lazım olduğu mənasını verər. Eyni məntiqlə eniş meylindəki bazarlarda mövcud qiymət, eniş meylinin sonlandığı hər iki vəziyyətdə, hərəkətli ortalamanın üzərində bağlanma ehtiyacı hissədər.

Hərəkətli ortalamanı tətbiqin digər bir yolu da cütlərdir. Traderların bir çoxu əvvəlcə yuxarıda təyin olunduğu şəkliylə uzun dövrlü hərəkətli ortalamanı istifadə edərlər və trendin sonlanacağını daha əvvəldən xəbər verən (daha qısa periyotta) daha sürətli bir hərəkətli ortalama ortaya çıxararlar. Daha qısa hərəkət ortalaması daha yavaş hərəkət ortalamasına maneçiliq törədirsə, bu vəziyyət trend üçün daha təz bir bitmə nöqtəsi işarə etməkdədir.

Ən məşhur istifadə ediləni ağır stokastiktir. Stokastik osilatörler, trendin gücünü və trendin sonunun nə vaxt yaxınlaşacağını təyin etmək üçün istifadə edilər. Stokastikler, 0 elə 100 ölçəyi arasında gedib gələn %K və %D olaraq bilinən iki şəkildə ortaya qoyulmaqdadır.

Osilatörlerin yanında riyaziyyat əhəmiyyətsiz bir hal alır; əhəmiyyətli olan xəttlərin mənası və yeridir. Əgər xətt 80-in üstündədirsə bu güclü artan bir trend göstərər; əgər 20-nin altındadırsa bu da güclü azalan bir trend göstərməkdədir. %K xətti %Din üzərindən keçmişsə bu vəziyyət trendde bir dəyişmə olduğunu və ola biləcək bir çıxış nöqtəsini göstərər. Qiymət dalğalanması varsa, trend əskikliyi göstərən orta dəyərdə digər birinin üzərindən keçməsi stokastikler üçün normal görsənə bilər.

Mövcud qiymətdə olduğu kimi hər iki xəttdə yer dəyişdirdiyində, stokastikler ən yaxşı siqnalı verərlər. Bu vəziyyət trendin davamı üçün yaxşı bir göstəricidir. Ancaq stokastikler, davamlı trend içərisində fərqli istiqamətləri göstərsələr, bu vəziyyət ya bağlanış ya da açar istiqamətləri işarə etməkdədir.

Relativ Güc İndeksi bir başqa güc osilatörüdür. Relativ Güc İndeksi meyldəki tərslikləri bir araya gətirməyə çalışmaqdadır. Stokastiklerde olduğu kimi, 0 elə 100 arası bir addımda şərh olunmaqdadır. 80 üzəri bir şərh həddindən artıq yüksələn bir bazara işarə edər və 20 altındakı şərhlər isə gərəyindən çox düşən bazara işarə edər. RGİ ler sıxlıqla güc meylindəki bazarlarda uzanan zaman dilimində 80 -20 səviyyəsinin altında ya da yuxarısında qala bildiyi üçün RGİ ler, ticarət 80 və 20 xəttlərinin altında ya da yuxarısındaki dəyişmə istiqamətlərində meydana gəlir.

RGİ periodu qısaldıqca daha sürətli bir hala gələcək və daha çox siqnallar meydana gətirəcək. Burada bir traderın tarazlıq qurmağa ehtiyacı olacaq. Gündəlik traderlar, daha nizamlı siqnallar əldə edə bilmək üçün sıxlıqla qısa xəttləri istifadə edərlər və uzun zamanlı traderlar isə uzun RGİ ler istifadə edərlər.

Bollinger Bantları volatilite göstəriciləridir və mövcud qiymətlərlə əlaqəli həddindən artıq yüksək və aşağı nöqtələri təyin etmədə istifadə edilər.

Bollinger Bantları hərəkətli ortalamalardan standart sapmaların miqdarına söykənməkdədir. Xüsusilə dəstək və müqavimət səviyyəsini və gözlənilən ticarət qruplarını göstərməkdədir. Hərəkətli ortalamada olduğu kimi, Bollinger Bantlarını və standart sapmaları istifadə edərək trader burada hərəkətli ortalamanı təşkil edib nizamlaya bilər. Trader öz ticarət stilinə uyğun bir şəkildə bunları zamana uydura bilməkdədir. Adi istifadə, ümumiyyətlə 20 gündəlik bir hərəkət ortalamasıdır və hərəkət ortalamasından iki standart sapma meydana gələ bilməkdədir. Bollinger Bantlarının yuxarısında ya da aşağısında meydana gələn bir qırıq çıxış nöqtəsini və tərsinə dəyişməni göstərə bilməkdədir.

Hərəkətli Ortalama Yaxınlaşma Uzaqlaşma, hərəkətli ortalamaları artıran bir işdir və bir osilatör olaraq vəzifə yerinə yetirər. MACD, 26 günlük bir üstel hərəkət ortalamasıyla 12 günlük bir üstel hərəkət ortalaması arasındakı fərqi ortaya qoymaqdadır. 9 günlük bir hərəkət ortalaması tətikləyici bir xətt olaraq istifadə edilər; bu da demək olur ki MACD bu tətik xəttinin altındadırsa bu “bearish”(ayı) siqnalıdır və yuxarısında isə də bu “bullish”(boğa) siqnalıdır.

Traderlar MACDi zidd trendlerde istifadə edərlər. Məsələn əgər MACD göstəricisi yüksəksə qiymətlər eniş halında olacaq, bu vəziyyət bir çıxış nöqtəsi ya da ola biləcək bir tərsinə ticarət mənasına gələ bilər.

“Fibonacci” İndikatör olaraq görülsə də bütün istifadə edilən indikatörlerden ayrı bir kateqoriya içərisində olması lazım olan bir göstərici olaraq qarşımıza çıxmaqdadır. Forex Bazarında müvəffəqiyyətli olmaq üçün bilməmiz lazım olan ən əhəmiyyətli xüsusiyyətlərdən biridir.

FİBONACCİ ANALİZ ÜSULLARI

“Fibonacci”

Fibonacci qiymət hərəkəti səviyyəsi, daha əvvəlki eniş çıxışlardan meyllərdəki dəyişmələri göstərən bir say sətiridir. Əhəmiyyətli qiymət hərəkətlərindən sonra, qiymətlər normal hərəkətlənməsinin əhəmiyyətli bir qisimini sıxlıqla təkrarlayacaq. Qiymətlər təkrarlanarkən dəstək və müqavimət səviyyələri sıxlıqla Fibonaccinin qiymət hərəkəti səviyyəsində ya da yaxınında meydana gəlir. Mövcud bazarlarda sıxlıqla istifadə edilən nisbətlər 23.6%, 38.2%, 50% və 61.8%dir. Fibonaccinin qiymət hərəkəti səviyyəsi müəyyən bir yüksək nöqtədən müəyyən bir alçaq nöqtəyə qədər yaranan meyl xəttinin meydana gəlməsiylə ortaya çıxmışdır. Geriləmə meyldəki bir tənzimləmənin sadəcə ifadə edilməsidir, meylin sona çatması demək deyil. Ən əhəmiyyətli geriləmə 38.2% və 61.8% səviyyəsindədir.

FIBONACCI DÜZƏLTMƏ SƏVİYYƏLƏRİ (FIBONACCI RETRACEMENT)

FIBONACCI FANLARI

Fibonacci oranlarının digər bir məşhur istifadə sahəsi Fibonacci fan xəttləridir. Digər Fibonacci analiz üsullarında olduğu kimi Fibonacci fanlarında də əvvəlcə dib və zirvə nöqtəsi arasına istinad xətti çəkilər. Ancaq bu üsulda çəkilən istinad xətti, trendin dibindən zirvəsinə deyil ara trendin zirvəsinə çəkilməlidir. İstinad xəttinin ikinci nöqtəsindən çəkilən şaquli xəttin, fen xəttləri ilə birləşdiyi nöqtələr Fibonacci səviyyələri olan %38.2, %50.0, %61.8dir.

data-inlinescripts